Elektronika 2. ročník Testy

  • Základné pojmy
  • Lineárne súčiastky
  • Nelineárne polovodičové súčiastky
  • Viacvrstvové spínacie prvky
  • Polovodičové súčiastky bez PN priechodu
  • Optoelektronika
  • Zobrazovacie jednotky, digitrón
Posted in Obsah.