Telekomunikačná technika 3. ročník Testy

  • Základy prenosu telekomunikačných signálov
  • Viacnásobné využitie prenosových ciest
  • Telekomunikačné terminály
  • Prístupová sieť
  • Rádiotechnika
  • Mobilná komunikácia
  • Elektromagnetická kompatiblita (EMC)
Posted in Obsah.