Telekomunikačná technika 2. ročník Učebnica

Základy prenosu informácií Teória prenosu informácií – úvod, prenosový reťazec Základné pojmy teórie informácií Telekomunikačné signály, telekomunikačné kanály Telekomunikačné siete Základy prenosu telekomunikačných signálov – úvod Číselné sústavy Prevody medzi číselnými sústavami Kódy Spôsoby zabezpečenia kódov Druhy kódov Prenosové cesty Metalické vedenia Druhy a charakteristiky metalických vedení Káblové vedenia Koaxiálne káble Primárne a sekundárne parametre […]

Telekomunikačná technika 3. ročník Učebnica

Základy prenosu telekomunikačných signálov Modulačné metódy Spojité modulácie – Amplitúdová modulácia Spojité modulácie – Uhlové modulácie Impulzné modulácie – Nekvantované impulzné modulácie Impulzné modulácie – Kvantované impulzné modulácie Digitálne signály Základné typy modulácie digitálnym signálom Viacnásobné využitie prenosových ciest Obvodový multiplex Frekvenčný multiplex (FDM) Časový multiplex (TDM) Vlnový a kódový multiplex Telekomunikačné terminály Analógové telefónne […]

Elektronika 3. ročník Učebnica

Zosilňovače Definícia zosilňovača Základné parametre zosilňovačov Triedy zosilňovačov Väzby medzi stupňami zosilňovača Charakteristické vlastnosti jednostupňových zosilňovačov Spätná väzba zosilňovačov Vysokofrekvenčné zosilňovače Operačné zosilňovače Integrované operačné zosilňovače Základné vlastnosti a zapojenia ideálneho operačného zosilňovača Prevádzkové parametre reálneho operačného zosilňovača Využitie operačných zosilňovačov v praxi Logické obvody Algebra logiky a základné pojmy Booleovej algebry Booleovské operácie a […]

Telekomunikačná technika 1. ročník Učebnica

Úvod do komunikačnej techniky Vývoj a význam komunikačnej techniky Telekomunikačný reťazec a využitie telekomunikačnej techniky Teória informácie a komunikácie Informácia a signál, základné pojmy Analógový, diskrétny a digitálny signál Kódy, Kódovanie, Spôsoby zabezpečenia digitálnych signálov Bezpečnostné kódovanie Detekčné kódovanie Korekčné kódovanie