Zabezpečovacia technika Testy

Úvod do zabezpečovacej techniky Test 1 Staničné zabezpečovacie zariadenia (SZZ) Test 1 Traťové zabezpečovacie zariadenia (TZZ) Test 1 Vlakové zabezpečovacie zariadenia (VZZ) Test 1 Priecestné zabezpečovacie zariadenia (PZZ) Test 1 Spadoviskové zabezpečovacie zariadenia (SpZZ) Test 1 Diaľkové riadenie dopravy – dispečerské systémy Test 1 Signalizačné zariadenia v cestnej doprave Test 1 Releová logika Test 1

Telekomunikačná technika 3. ročník Testy

Základy prenosu telekomunikačných signálov Test 1 Viacnásobné využitie prenosových ciest Test 1 Telekomunikačné terminály Test 1 Prístupová sieť Test 1 Rádiotechnika Test 1 Mobilná komunikácia Test 1 Elektromagnetická kompatiblita (EMC) Test 1

Elektronika 2. ročník Testy

Základné pojmy Test 1 Lineárne súčiastky Test 1 Test 2 Nelineárne polovodičové súčiastky Test 1 Viacvrstvové spínacie prvky Test 1 Polovodičové súčiastky bez PN priechodu Test 1 Optoelektronika Test 1 Zobrazovacie jednotky, digitrón Test 1

Telekomunikačná technika 2. ročník Učebnica

Základy prenosu informácií Teória prenosu informácií – úvod, prenosový reťazec Základné pojmy teórie informácií Telekomunikačné signály, telekomunikačné kanály Telekomunikačné siete Základy prenosu telekomunikačných signálov – úvod Číselné sústavy Prevody medzi číselnými sústavami Kódy Spôsoby zabezpečenia kódov Druhy kódov Prenosové cesty Metalické vedenia Druhy a charakteristiky metalických vedení Káblové vedenia Koaxiálne káble Primárne a sekundárne parametre […]