Metódy hodnotenia kvality komunikačného kanála

Frekvenčný rozsah reči:

  • požiadavky na prenos zvukových informácií vychádzájú z kompromisu medzi požiadavkou vernosti prenosu a požiadavkou samotnej zrozumiteľnosti reči
  • podanie preneseného zvuku znie verne (prirodzene) len vtedy, ak je zvuk prenášaný neskreslene v celom frekvenčnom rozsahu počuteľných tónov, t.j. v rozsahu 20Hz až 16kHz
  • pri diaľkovom prenose hovoru sa z ekonomických dôvodov napožaduje verný prenos zachytávajúci osobné zafarbenie hlasu. Požiadavka zrozumiteľnosti je splnená, ak je rozumieť obsahu správy
  • na porozumenie reči postačuje frekvenčné pásmo od 300Hz do 3400 Hz
  • na prenos tak úzkeho frekvenčného pásma by bolo možné použiť aj lacnejšie a jednoduchšie prijímacie a vysielacie zariadenia. Na vedenia sú potom taktiež kladené menšie nároky, ako je to pri požiadavke prenosu širšieho frekvenčného pásma

Subjektívne hodnotenia

Konverzačné metódy

Princíp testu je nasledovný: dva testovacie subjekty (osoby) sú umiestnené v dvoch zvukotesných miestnostiach, ktoré sa nachádzajú blízko kontrolnej miestnosti. Objem miestností nesmie byť menší ako 20m3 . Šum v oboch miestnostiach musí byť zachovaný na čo najnižšej možnej miere. Testovacie subjekty medzi sebou komunikujú normálnym telefónnym rozhovorom a hodnotia kvalitu prenosu hovorového signál, zatiaľ čo obsluha z kontrolnej miestnosti meria podmienky testu. Známkovanie pre hodnotenie hovorového signálu je v prípade konverzačných testov päťstupňová podľa MOS.

[table id=24 /]

Posluchové metódy:

Výsledky posluchových testov nie sú rovnako realistické ako testy konverzačné. Princíp testu je nasledovný: testovací subjekt je umiestnený vo zvukotesnej miestnosti o objeme v rozmedzí 30m3 až 120m3. Šum musí byť taktiež udržiavaný na čo najnižšej úrovni. Testovaciemu subjektu sa do slúchadla prehrávajú hovorové signály a subjekt hodnotí ich kvalitu.

Objektívne hodnotenia

Kým subjektívne testy sa opierajú o názor ľudí objektívne testy využívajú na určenie koeficientu kvality matematický model. PSQM/+,PAMS, PESQ porovnávajú referenčný a degradovaný signál patria teda do kategórie perceptuálnych modelov.

Obsah<–Virutálna realita a jej využitieLogatomy a metóda hláskovej rozpoznateľnostim–>

 

Posted in 1. ročník, Tel. technika.

Pridaj komentár