HVD

HVD alebo Holographic Versatile Disc (holografický viacúčelový disk) je pokročilá technológia optických diskov. Základom technológie HVD bude použitie tzv. kolineárnej holografie, čo značí, že dva druhy laseru, červený a modro-zelený, budú spojené do jedného lúča.

Úlohou modro-zeleného laseru je čítať dáta uložené na nosiči. Úlohou červeného laseru je riadiť pohyb po disku. Polopriepustné zrkadlo v tele disku umožňuje uloženie dátovej stopy a riadiacej stopy v rozdielnych výškach (riadiaca stopa je bližšie k podkladu nosiča).

Rozmermi bude HVD rovnaké ako CD alebo DVD, teda disky budú mať v priemere 12 cm a hrúbku 1,2 mm, prehrávače nového formátu však pravdepodobne nebudú kompatibilné s predchádzajúcimi systémami. Očakáva sa, že HVD budú disponovať kapacitami až do 10 TB, čo je približne 6000-krát viac ako CD-ROM, 830-krát viac akoDVD a 160-krát viac ako jednovrstvové nosiče Blue-Ray HVD bude disponovať prenosovou rýchlosťou 1 Gbit, teda 125 MB, za sekundu.

styl

styl1

Na jeden 300 GB disk sa pre predstavu vojde 35 hodín záznamu vo vysielacej kvalite (19Mbit/s), 20 hodín v XD-CAM kvalite (32 Mbit/s), necelé 4 hodiny v režime D-5 (min. 170 Mbit/s) a 25 minút v nekomprimovanom HD (1 600 Mbit/s).

Ako ďaleko je vývoj?

Vývoj postupuje sľubne a zatiaľ bol ohlásaný prototyp holografického disku, ktorý vyšiel z kuchyne firiem Maxell a InPhase a jeho parametre sú:

  • kapacita 300GB
  • prenosová rýchlosť  20MB/s

Maxell však tvrdí, že s technológiou, ktorú poskytuje InPhase bude možné bez problémov dosiahnuť maximálnu kapacitu 1,6 TB a prenosovú rýchlosť až neuveriteľných 120 MB/s. Paralelne s Maxell a InPhase sa podieľa na vývoji HVD Holographic Versatile Disc aj japonská firma Optware. Tá má ambicióznejšie plány a chce uviesť už v priebehu budúceho roku na trh disky s označením Magnum HVD s kapacitou 200 GB. Pre zápis používajú zelený laser, ktorý zapisuje dáta priamo do vnútra disku, teda aj do celého polymérového materiálu. Optware tvrdí, že ich spôsob výroby a technologické postupy sú omnoho lacnejšie ako konkurenčnej InPhase.

Holografické pamäte

Japonská spoločnosť Nippon Telegraph and Telephone (NTT) ohlásila v roku 2004, že sa jej podarilo vyrobiť holografické médium, ktoré na ploche nie väčšej ako poštová známka dokáže do 100 vrstiev priehľadného materiálu uložiť dáta v objeme až 1 GB. V budúcnosti by sa mala kapacita média zväčšiť až na 10 GB. Nová pamäť dostala názov Info – MICA (Information – Multilayered Imprinted Card).

Spoločnosť SONY v roku 2007 predstavila technológiu Micro – Reflector recording s hustotou záznamu na úrovni 1,25 GB na jednu vrstvu 12 cm disku, očakáva sa kapacita 500 GB na disk.

styl2

Obsah<–Blu-RayVirutálna realita a jej využitie–>

 

 

 

 

Posted in 1. ročník, Tel. technika, Učebnica.

Pridaj komentár