Blu-Ray

blu-ray-disc-b

Rozmerovo je Blu-Ray disk taký istý ako DVD disk alebo CD disk.

4f6272c3a17a6f6b3134

Modrý laser

Obrazová a zvuková kvalita neustále narastá a snaží sa tak dohnať kvalitu niektorých typov analógového záznamu, to so sebou samozrejme prináša niektoré problémy. Tými sú napríklad vyššie pamäťové nároky a požiadavky na prenosovú rýchlosť. Vyššiu kapacitu je možné dosiahnuť napríklad použitím viacerých diskov. Výmena diskov v priebehu sledovania filmov nie je príliš pohodlná činnosť, ale daný problém s kapacitou môže vyriešiť. Väčší problém spočíva v rýchlosti prenosu dát zo záznamovéo média. Médium je síce možné roztočiť na vyššie otáčky, ale potom už vzniká nežiaduci hluk a zvyšovať otáčky nie je možné donekonečna.

Ideálnym riešením teda zostáva zvýšenie hustoty záznamu, tým sa zároveň dosiahne vyššej kapacity a prenosovej rýchlosti pri rovnakých parametroch média. Vyššej hustoty je možné dosiahnuť zmenšením záznamového bodu, k tomu je nutné upraviť aj optickú sústavu. Pri médiách CD a DVD bolo možné použitie červeného laseru o vlnovej dĺžke 650nm a 780nm. Aby bolo možné zaznamenať a prečítať menšie body, prišiel na radu modrý laser o vlnovej dĺžke 405nm. Optické disky s modrým laserom sú označované ako disky 3. generácie. Tejto myšlienky sa ujalo viac firiem a začali tak vyvíjať svoje riešenia. Medzi dve navýznamnejšie patria Blu-ray Disc a HD DVD. V súčasnej dobe je už známy víťaz tejto vojny, ktorým sa stal Blu-ray Disc.

Porovnanie parametrov CD, DVD a Blu-Ray

4f6272c3a17a6f6b3139

[table id=26 /]

4f6272c3a17a6f6b3231

Princíp činnosti prehrávača OPTICKÝCH MÉDIÍ

4f6272c3a17a6f6b3233

Obsah<–DVDHVD–>

 

Posted in 1. ročník, Tel. technika, Učebnica.

Pridaj komentár