CD

tumblr_mdeswmiPOG1rl45ydo1_1280

4f6272c3a17a6f6b3134

4f6272c3a17a6f6b32

4f6272c3a17a6f6b33

styl3

Zloženie CD-R

 • Ochranná lakovaná vrstva
 • Reflexná fólia – zlato, striebro, hliník
 • Záznamová vrstva
 • Predlisovaná drážka
 • Základ disku

4f6272c3a17a6f6b36

4f6272c3a17a6f6b37

Princíp CD-R

CD-R sa skladá rovnako, ako lisovaný CD-ROM z troch základných vrstiev. Vrchná ochranná lakovaná vrstva, stredná vrstva z reflexnej zlatej fólie. Zlato sa vybralo preto, že nereaguje s farbivom a koroduje podstatne menej, ako ktorýkoľvek iný kov. Zlato je naviac veľmi reflexné. Používa sa 24 karátové zlato. Dnes sa ale tiež veľmi často stretávame so striebornou fóliou, Al fóliou, ktorá síce nevykazuje tak dobré vlastnosti ako zlato, je však podstatne lacnejšia a pre spotrebné použitie úplne vyhovuje.

Tretia vrstva je z organického farbiva. Táto organická zlúčenina je vlastným záznamovým médiom. V polykarbonátovej (spodnej) vrstve CD-R média je už pri výrobe vytvorená špirálová drážka, slúžiaca ako vodítko pre laser CD-R mechaniky, čím je umožnené veľmi presné nahranie dát na disk. Hustotou tejto drážky je určená celková kapacita cd-r média (74,80,99min). Vypálený pit, na rozdiel od pitu lisovaného má nepravidelné okraje. Rovnako vypálený pit je trochu menší ako pit lisovaný. Pri vypaľovaní sa práve toto organické farbivo zahreje, čo spôsobí jeho fyzickú zmenu.

Zloženie CD-RW

 • Podobné s CD-R
 • Dielektrická vrstva – silikón, zinok, kyslík a síra
 • Záznamový film – zlúčenina striebra, antimónu, india a telúru

4f6272c3a17a6f6b38

4f6272c3a17a6f6b39

Princíp CD-RW

CD-RW médium je konštruované na podobnom základe ako médium CD-R. Tiež obsahuje polykarbonátovú vrstvu a predlisovanú vodiacu špirálu pre vedenie laseru. Ale na rozdiel od CD-R má niekoľko vrstiev naviac. Vrstva pre záznam je z oboch strán obklopená vrstvou dielektrika (zlúčenina silikónu, kyslíku, zinku a síry).

Tieto vrstvy majú štyri hlavné úlohy:

 • modifikovať odozvu optického média, aby poskytovalo čistý signál
 • zvýšiť účinnosť laseru pre dosiahnutie žiadúcej teploty na záznamové vrstve
 • pôsobiť ako tepelná izolácia medzi substrátom, predlisovanou drážkou a odraznou vrstvou
 • slúžiť ako mechanická brzda záznamového média, aby nedochádzalo k jeho posunu vplyvom odstredivých síl

Záznamové farbivo je však iné než u CD-R. Pri nahrávaní CD-R totiž dochádza k nevratnej zmene tohoto farbiva.

CD-RW používa technológiu fázovej zmeny. Namiesto vytvárania deformácií vo farbive média využíva zmenu štruktúry materiálu z kryštalickej do amorfnej formy. K tomu slúži špeciálna chemická zlúčenina (je to štvorzložková zlúčenina striebra, india, antimónu a telúru), ktorá mení pôsobením energie svoj stav (kryštalický – vysoko odrazový a amorfní – s nízkou odrazivosťou) a je sa schopná rovnako pôsobením energie vrátiť do pôvodného stavu.
Tak ako sa vplyvom teploty môže zmeniť voda v ľad nebo paru, existujú chemikálie, ktoré menia svoju štruktúru nielen pôsobením tepla a sú i teplotne relatívne stále. Môžu sa tiež do pôvodného stavu vrátiť pôsobením iného procesu. Materiál použitý v CD-RW médiách má tu vlastnosť, že keď je zahriaty na istú teplotu a potom ochladený, dochádza k jeho kryštalizácií, a naopak ak dôjde k jeho vyššiemu zahriatiu a opätovnému ochladeniu, prejde do nekryštalického – amorfného stavu (tuto vlastnosť môžeme vidieť i u mnohých kovov a používa sa i pri zušľachťovaní ocele). Kryštalický stav odráža viac svetla ako stav amorfný, a tým sa docieli efekt, ktorý je potrebný pre prenos informácie. Kryštalický stav teda vytvára land a amorfní stav zase pit. Ak použijeme laser s dvoma energetickými stavy, máme tu nástroj pre záznam i mazanie CD. K zápisu teda dochádza už spomenutou zmenou fázy (stavu) záznamovej vrstvy. Vodiaca špirála a ostatná štruktúra je zhodná s CD-R.

Zápis na CD – napaľovanie

 • Pre zápis jednoduchou rýchlosťou vystačí 4-8 mW, pre dvojnásobnú rýchlosť je už treba 8-10 mW,štvornásobnú 10-12 mW a šesťnásobnú potom až 14 mW!
 • Tejto energie je treba k tomu, aby sa v mieste, kde má dôjsť k zmene farbiva, dosiahlo teploty 250° až 400°C. ).
 • Nízky výkon bude znamenať píliš malé pity (nečitateľné) a veľký výkon bude naopak spôsobovať zlievanie pitov dokopy

Čítanie dát CD

4f6272c3a17a6f6b3130

4f6272c3a17a6f6b3131

Obsah<–Záznamové médiaDVD–>

 

 

 

Posted in 1. ročník, Tel. technika, Učebnica.

Pridaj komentár