Záznamové média

Záznamové médium alebo dátové médium alebo dátový nosič je externý a nezávislý nosič dát, využívajúci na záznam nejaký vhodný fizikálny princíp.V praxi sa pod pojmom dátov médium často myslí prenosné výmenné dátové médium. Tieto média sú predovšetkým určené na ukladanie dátovýc súborov vo výpočtovej technike.

Záznamové médiá si môžeme rozdeliť z viacerých hľadísk

Podľa druhu delíme médiá na:

 • Vymeniteľné (pre záznam / čítanie na takéto médium sa používa ďalšie zariadenie – zapisovač / čítač dát, jeden zapisovač / čítač slúži pre viacero médií
 • Pevné, zabudované – ktoré sú súčasťou zapisovacieho zariadenia pevný disk

Podľa charakteru záznamu, ktorý je nosičom dátového záznamu:

 • Digitálne – pre digitálny záznam sa dáta zvyčajne ukladajú v binárnej forme
 • Analógové

Podľa trvácnosti záznamu dát na dátovom médiu:

 • Permanentné (trvalé)
 • Semipermanentné (prepisovateľné)
 • Nestále (po vypnutí napájania sa obsah stratí). Medzi dátové média môžeme zaradiť všetky druhy a typy dátových pamätí

Podľa princípu záznamu sa dátové médiá delia na:

 • Magnetické médiá (disketa, pevný disk, magneto optický disk, magnetická páska …)
 • Optické médiá (CD, DVD, Blu-Ray, HD DVD …)
 • Elektronické média (flash pamäte – pamäťové karty (Secure Digital, Multimedia Card, Memory Stick, xD-Picture Card), USB flash pamäti …)
 • Neelektronické dátové nosiče pre písanie a kreslenie, ručné aj strojové (papier, tabuľa, fotopapier)

Používanie záznamových médií je staré ako ľudstvo samo. Medzi prvé záznamové média patrí (aj stena v prehistorickej jaskyni) kameň, neskôr hlinené tabuľky, papyrus, papier … neskôr fotografické dosky, fotografie. Všetko čo človek používal sa dalo využiť aj pre záznam informácie. Medzi dnes už historické “počítačové” záznamové médiá patria dierny štítok, dierna páska, bubnová pamäť, magnetická páska, disketa atď. Súčasnosť je poznačená elektronizáciou a postupným prechodom k elektronickým médiám. Najčastejšie používaným médiom súčasnosti je optický disk (CD, DVD, HD DVD, Blu-Ray …), rôzne typy flash médií (USB kľúč, Pamäťová karta …) a vysokokapacitné pevné disky (HDD) s magnetickým záznamom.

Budúcnosť patrí novým optikým diskom (InPhase holografický záznam, HVD), novým flash médiám s kapacitami viac ako 30GB na kartu a novým generáciám pevných diskov s kapacitami rádovo v terabajtoch.

Obsah<–Multimediálne aplikácieCD–>

 

Posted in 1. ročník, Tel. technika, Učebnica.

Pridaj komentár