Multimediálne technológie

Základné pojmy multimediálnej komunikácie

Multimédiá sú integrujúcou technológiou, zjednodušujú a zefektívňujú spracovanie, prezentáciu informácií a ovplyvňujú spôsob informovania ľudí. Aktivujú ultisenzorické schopnosti človeka, čo napomáha pochopenia a opätovnému vybaveniu si informácií.

ISO (International Standard Organisation) definuje multimédiá ako vytváranie, úpravu prezentácií a/alebo skladanie produktov pozostávajúcich z akejkoľvek kombinácie médií. Médium je prostriedok, ktorým sa informácia vníma, vyjadruje, ukladá alebo prenáša.

Multimédiá

 • Integrácia textu, obrázkov, grafiky, zvuku, animácií a videa za účelom sprostedkovania informácií
 • Pri ich použití musí byť používateľovi umožnená interaktivita.(t.j. aby mal možnosť zasiahnuť do priebehu multimediálnej aplikácie.)

Multimédiá sú počítačom integrované časovo závislé alebo časovo nezávislé médiá, ktoré môžu byť interaktívne, to znamená individuálne a selektívne vyvolávané a/alebo spracované.

Niekoľko praktických využití počítača v oblasti multimédií:

 • Výučba jazykov – Dnes sú k dispozícii viaceré programy na slušnej úrovni, kde zaujímavým spôsobom komunikujete s počítačom. Animovaný učiteľ s perfektnou výslovnosťou, učenie a opravovanie textov sa stáva bežným
 • Multimediálne encyklopédie – Tieto lexikóny obsahujú nielen obrázky a texty, ale aj zvuky, pohyblivé animácie a klipy. Britanica…
 • Turistika – Cestovanie pomocou počítača začína byť bežná vec. Ponuka je čoraz širšia, napríklad séria „veľké mestá sveta“, alebo mapy miest USA, Nemecka, či Atlas sveta. Google maps – Street View…
 • Vzdelávanie a hobby – Prakticky každá oblasť ľudskej aktivity je už dostupná v novej forme. Ponuka je taká široká, že sa všetko ani nedá spomenúť, napríklad oblasti dejín, hudby, fauna a flóra, umenie, atď. Saturn…
 • Súkromné audio štúdio – Jedna z najzaujímavejších možností využitia PC. Spojenie zvuková karta a MIDHANTERFACE je cesta k novým možnostiam práce so zvukom
 • Videokonferencia – Je to spôsob komunikácie medzi dvoma a viacerými užívateľmi, ktorý umožňuje prenášať v reálnom čase obraz a zvuk a tak šetriť čas
 • Virtuálna realita – Jednak ide o zábavu, ale využíva sa aj pre vojenské účely, napríklad výcvik pilotov, vodičov, a v celej rade oblasti každodenného života, napríklad v architektúre a v medicíne. Multisim, Packet Tracer…

Výhody, ktoré multimédia do vzdelávania prinášajú, boli príčinou masového rozmachu multimediálnych vyučovacích materiálov.

 • oslovenie používateľov rôznych vekových skupín
 • redukcia času na precvičenie a naučenie
 • zviditeľnenie neviditeľného sveta 109
 • alternatívne učebné štýly
 • podpora pri trénovaní pamäte študenta
 • integrované testovanie, možnosti sebahodnotenia atď.

Nevýhody multimédií:

 • absencia rečovej komunikácie
 • nevhodnosť grafického dizajnu niektorých aplikácií
 • neprítomnosť štandardov pre ukladanie textu, grafiky, zvuku a videa, čo spôsobuje
 • nekompatibilnosť multimediálnych systémov atď.

Obsah<–TwitterMultimediálne aplikácie–>

Posted in 1. ročník, Tel. technika, Učebnica.

Pridaj komentár