Sociálne siete

Sociálna sieť je množina sociálnych subjektov, ktoré sú prepojené jedným, alebo viacerými špecifickými druhmi vzájomnej závislosti ako napr vízie, nápady, priateľstvo atď.

 • analýza sociálnych sietí ukazuje sociálne príbuzenstvo medzi uzlami a väzbami
 • uzly sú individuálni účastníci v rámci počítačových sietí
 • väzby sú vzájomné vzťahy medzi týmito účastníkmi
 • sociálne siete operujú v mnohých rovinách, od rodín až po rovinu spoločnosti, a zohrávajú kritickú rolu pri stanovení ciest riešenia problémov, vývoji organizácií
 • sú stupňom pre jednotlivcov ako uspieť pri dosahovaní svojich cieľov
 • počítačová sieť môže byť využitá na stanovenie sociálneho kapitálu individuálnych účastníkov
 • systémy sú často znázornené prostredníctvom diagramu sociálnych sietí

Social networking

Sú to systémy podporujúce social networking. Umožňujú vytváranie sociálnych sietí a to buď pracovných alebo privátnych.

Tieto sociálne siete umožňujú:

 • prepájanie kontaktov medzi ľuďmi, ktorí majú niečo spoločné
 • každý používateľ si vytvorí vlastný profil – obsahuje základné informácie
 • na základe týchto informácií sa nadväzujú vzťahy medzi používateľmi – spájajú sa do skupín
 • vzájomnými prepojeniami používateľov a skupín vzniká sieť vzťahov – dôležité v praxi
 • nevýhoda – používatelia nemusia do svojho profilu vložiť pravdivé informácie a je to takmer nemožné zistiť

Medzi najpoužívanejšie sociálne siete patria:

 • Facebook.com
 • Twitter.com
 • YouTube.com
 • Vkontakte.ru
 • MySpace.com
 • Digg.com

Výhody sociálnych sietí:

 • sociálne siete sú médiom novej generácie
 • sú ideálnym nástrojom pre nadväzovanie a udržiavanie kontaktov
 • môžete zviditeľniť svoje meno
 • sledovanie noviniek

Nevýhody sociálnych sietí:

 • sociálne siete sú požierači času
 • milióny nepotrebných informácii
 • riziko poškodenia imageu a strata súkromia
 • riziko šikany, znásilnenia, zneužitia,…

Prípady z reálneho života:

 • Muž dobodal priateľku kvôli fotke na Facebooku.
 • Skupina proti ľudom s Downovým syndrómom
 • Dievča našlo na Facebooku svojho otca
 • Znásilnené deti
 • Detská pornografia

Obsah<–Služby internetových poskytovateľovTypy sociálnych sietí–>

 

Posted in 1. ročník, Tel. technika, Učebnica.