Služby internetových poskytovateľov

Rozdelenie typu satelitných služieb podľa Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU)

4f6272c3a17a6f6b3734

Fixné satelitné služby

FSS je spojenie medzi pevne umiestnenými pozemskými stanicami. Prenášané informácie teda nie sú určené pre príjem širokou verejnosťou, ale sú prijímané profesionálnou pozemnou stanicou a ďalej sú distribuované prostredníctvom pozemnej siete. Typickým príkladom FSS je systém INTELSAT.

Mobilné satelitné služby

Služby MSS umožňujú vytvorenie spojenia medzi pohyblivými stanicami na povrchu Zeme, resp. v hlavnej časti zemskej atmosféry. Typickým príkladom je systém INMARSAT  a iné satelitné komunikačné systémy.

MSS sa delia na dve kategórie:

  • sústavy pre duplexné spojenie základňovej pozemskej stanice s pohyblivými objektmi cez satelit
  • sústavy pre duplexné spojenie medzi pohyblivými stanicami pomocou satelitu bez účasti základňovej stanice

Rádiodeterminačné služby

Rádiodeterminancia je všeobecnejšia ako navigácia. Rádiodeterminačný systém (RDSS) pozná polohu identifikovaného prijímača/vysielača a môže ju na požiadanie poskytnúť. Systém je teda obojsmerný a rovnako, ako poskytuje informáciu o polohe samotnej mobilnej stanici, môže ju poskytnúť aj iným subjektom. Typickým systémom bude systém Irídium, ktorý poskytuje komunikačné služby aj služby určenia polohy.

Rádionavigačné služby

Na druhej strane v rádionavigačnom systéme (RNSS) môže svoju polohu zistiť len mobilná stanica. Napríklad GPS. Rádionavigačný systém je teda len jednosmerný. Jeho výhodou je bezpečnosť “utajenia” pozície.

Vysielacie satelitné služby

BSS je služba, ktorá zabezpečuje vysielanie rozhlasu a televízie. Dáta sú distribuované len jednosmerne. Od satelitov používaných v FSS sa líšia vyšším vysielacím výkonom. Služby BSS sú navrhované pre verejný príjem pevných terminálov s veľkými anténami. Ak má ale satelit dostatok energie na vysielanie signálu, ktorý by umožnoval individuálny príjem malými anténami, tak sa táto služba nazýva priama vysielacia služba (DBS). S DBS môžu prijímať signál aj mobilné terminály, ako lode, vlaky, autobusy a ďalšie.

Medzidružicové satelitné služby

ISS zabezpečuje komunikáciu medzi družicami (GEO-GEO, GEO-LEO,..). Tu sa využíva laserová komunikácia s vysoko pokrokovými technológiami. Príkladom je systém ARTEMIS.

4f6272c3a17a6f6b3735

 

Obsah<–Služby mobilných operátorovSociálne siete–>

Posted in 1. ročník, Tel. technika, Učebnica.