Základné typy modulácie digitálnym signálom

Číslicové signály v základnom pásme sa realizujú napr. jednosmerným prúdom, kedy logickej 1 a 0 sa priraďujú hodnoty jednosmerného napätia. V preloženom pásme sa ako nosič používa striedavý harmonický signál, je to modulácia, kde nosná vlna je striedavá a moduluje sa číslicovým signálom. Môže byť amplitúdová, frekvenčná a fázová modulácia.

a.) neutrálny signál – značkové priradenie
b.) neutrálny signál – medzerové priradenie
c.) dvojpolaritný signál
d.) amplitúdová modulácia-znackové priradenie
e.) amplitúdová modulácia-medzerové priradenie
f.) frekvenčná modulácia
g.) fázová modulácia
h.) QAM-kvadraturná amplitúdová modulácia

Diskrétne signály je možné fyzikálne realizovať mnohými rôznymi spôsobmi, z nich najčastejšie sú znázornené na obr. vrátane princípu ich elektrickej realizácie.

Prvé tri spôsoby ako nosič používajú jednosmerný prúd a vytvárajú tzv. číslicové signály v základnom pásme. Neutrálny signál môže mať tzv. značkové alebo medzerové priradenie. Polárny signál (c) priraďuje binárnemu stavu „0″ kladnú polaritu a stavu „1″ zápornú polaritu. Ďalšie štyri spôsoby ako nosič používajú striedavý harmonický signál a vytvárajú tzv. číslicový signál v preloženom pásme.

zakladne typy modualcie

 

Obsah<–Základné prenosové veličiny digitálnych signálovAkustické veličiny–>

Posted in 2. ročník, Tel. technika, Učebnica.