UKÁŽKOVÝ TEST

Enter your text here

Name


1)Hexadecimálna číselná sústava používa ako znaky tieto písmená:
2)Čo je to kódovanie?
3)Rezanie výmeny znamená:
4)Paäťvrstvová súčiastka je:
5)V zapojení OZ pojem ,,virtual ground" znamená?
6)Napájanie OZ je?


Posted in Obsah.