Zabezpečovacia technika Testy

  • Úvod do zabezpečovacej techniky
  • Staničné zabezpečovacie zariadenia (SZZ)
  • Traťové zabezpečovacie zariadenia (TZZ)
  • Vlakové zabezpečovacie zariadenia (VZZ)
  • Priecestné zabezpečovacie zariadenia (PZZ)
  • Spadoviskové zabezpečovacie zariadenia (SpZZ)
  • Diaľkové riadenie dopravy – dispečerské systémy
  • Signalizačné zariadenia v cestnej doprave
  • Releová logika
Posted in Obsah.